Moj program

Demokracija, etika in človekove pravice

Pri mojem delu in sprejemanju odločitev v Državnem zboru me vodijo temeljne  demokratične in etične vrednote: nedotakljivost človekovih pravic in svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, spoštovanje različnosti. Pri svojih nastopih se bom strogo vzdržal slehernega dejanja ali besede, ki bi podpihovala nestrpnost ali sovraštvo. Deloval bom strpno, spoštoval manjšine ter drugače misleče. Prizadeval si bomo za čim višjo raven kulture političnega dialoga, brez osebnih diskreditacij, nestrpnosti in žaljivih izjav.

Socialna pravičnost

Kot politik bom tako kot doslej odprt za oblikovanje družbenega soglasja o najpomembnejših odločitvah, ki jih sprejema Državni zbor, zavzemal pa se bom tudi, da bodo v čim večji meri upoštevani strokovni argumenti pri iskanju najboljših rešitev. Sodeloval bom z vsemi, ki si tako v politiki kot civilni družbi  prizadevajo za javno dobro in socialno pravičnost. Zavzemal se bom za krepitev socialne, solidarne in pravične družbe. Prepričan sem, da mora država imeti pomembno vlogo pri reševanju gospodarskih in socialnih vprašanjih, kot so brezposelnost, zdravstveno varstvo, izobraževanje in hkrati širiti človekove in državljanske pravice.

Pravna država

Spoštoval bom pravno državo in se zavzemal za transparentno in odgovorno politiko, ki je možna le s sprejemanjem odgovornosti vsakega posameznika, ki deluje v politiki. Obremenjeni politiki bi morali odstopiti sami.

Gospodarska rast

V okviru dela državnega zbora se bom zavzemal za rešitve, ki bodo prispevale k stabilni gospodarski rasti in kakovostnim delovnim mestom, da bi lahko Slovenija razvijala močne javne službe (zdravstvo, šolstvo, komunalna oskrba…) in pravično ter solidarno družbo. Sicer pa bo reforma zdravstvenega sistema ena osrednjih tem tega mandata. Zavzemam se za reformo, ki ohranja in krepi javno zdravstvo, pacienta pa postavlja v središče, saj je močno in učinkovito javno zdravstvo temelj socialne in solidarne družbe. Na področju pravne države bom še naprej podpiral boj proti korupciji, krepitev nadzornih institucij in izpolnitev 15-tih zahtev, ki jih je podala Komisija za preprečevanje korupcije. Vedno in povsod bom pri svojem delu izpostavljal vprašanje enakopravnosti. Človekove pravice namreč ne pripadajo večini ali manjšini, pripadajo vsem, ne glede na njihove osebne okoliščine in jih ni mogoče kar tako z zakoni ali pa na referendumih poljubno priznavati ali pa izključevati.