zakon o omejevanju porabe alkohola bo postal bolj učinkovit

24 maja 2017
ZAKON O OMEJEVANJU PORABE ALKOHOLA BO POSTAL BOLJ UČINKOVIT

Poslanci Državnega zbora smo danes potrdili novelo zakona o omejevanju porabe alkohola. Žal se nasprotniki zakona osredotočajo zgolj na ukrep ponovne uvedbe točenja alkoholnih pijač na športnih prireditvah in ga promovirajo kot nekaj zelo spornega. Pozabljajo pa na ostale ukrepe, ki jih bo novela zakona prinesla.

Sam ocenjujem, da bo z danes sprejeto novelo obstoječi zakon o omejevanju porabe alkohola po 15 letih postal veliko bolj učinkovit v praksi. Skozi leta se je namreč izkazalo, da trenutna ureditev, ki prepoveduje prodajo alkohola (zgolj) na športnih prireditvah, ni učinkovita. Glede novele, ki smo jo predlagali poslanci Državnega zbora, je bilo povedanega že veliko, zato se bom osredotočil zgolj na nekaj najbolj pomembnih novosti, ki jih novela zakona prinaša.

Začel bom z uvedbo instituta t.i. skrivnega kupca. Vemo, da mladi v današnjem času posegajo po alkoholu. To je družbeno nesprejemljivo, pa vendar kruta realnost. Do alkohola bodo želeli dostopati  tudi na športnih prireditvah. Ravno zato bomo s t.i. skritim kupcem prodajo oziroma ponudbo alkohola mladoletnim osebam preprečili. Tudi močno opitim osebam bo strogo prepovedano točenje alkoholnih pijač. Nad porabo alkohola na prireditvah bo imela država bistveno večji nadzor. Nadzor nad VSEMI prireditvami. Poleg tega pa bodo morali tako organizatorji prireditve kot tudi gostinci nase prevzeti večjo odgovornost za morebitne kršitve.

Naslednja pomembna novost je uvedba dovoljenj za vse organizatorje javnih prireditev, ki bodo na svojih prireditvah prodajali alkoholne pijače. Pristojni organi bodo v primeru ugotovljenih kršitev dovoljenje lahko odvzeli. Nadalje, danes sprejeta novela prinaša tudi dodatne finančne vire za vse organizatorje športnih aktivnosti in s tem koristi organizatorjem športnih prireditev, ki bodo želeli v ponudbo na točno določenih mestih vključiti tudi alkoholne pijače z omejeno vsebnostjo alkohola (do 15%).

Obstoječi zakon o omejevanju porabe alkohola smo z današnjo potrditvijo novele po 15 letih naredili bolj učinkovit. Predvsem v delu, kjer bo imela država večji nadzor in možnost kaznovanja vseh, ki bi mladoletnim osebam ponujali oziroma prodajali alkoholne pijače. Želim si, da se bodo nasprotniki zakona, ki se borijo za zmanjšanje porabe alkohola med prebivalci, aktivirali pri snovanju učinkovitih ukrepov in preventivnih programov, ki bodo zmanjševali porabo alkohola na prebivalca v državi. To bo preprečilo prekomerno porabo alkohola med državljani. Ne pa prepoved prodaje alkoholnih pijač na športnih prireditvah.

VEČ O NOVELI ZAKONA