Z novelo zakona o volitvah v državni zbor bomo invalidnim osebam omogočili lažjo udeležbo na volitvah

20 aprila 2017
Z novelo zakona o volitvah v državni zbor bomo invalidnim osebam omogočili lažjo udeležbo na volitvah

Veseli me, da smo poslanci Državnega zbora v tako velikem številu izrazili podporo danes obravnavani noveli zakona o volitvah v državni zbor. S tem smo dokazali, da znamo skupaj delati za dobro državljanov in spoštovati odločitve Ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je aprila 2014 ugotovilo, da je obstoječi zakon o volitvah v državni zbor v neskladju z ustavo v delu, ki se nanaša na dostopnost volišč invalidnim osebam in na glasovanje po pošti. Rok za odpravo omenjenih neskladij se je iztekel letos spomladi, v poslanski skupini SMC pa smo že konec lanskega leta to vprašanje skušali urediti z novelo zakona o volitvah v državni zbor, ki je bila uvrščena v t.i. paket volilne zakonodaje. S tem paketom zakonov smo sicer primarno želeli sistemsko urediti vprašanje omejitev pri kandidiranju in kasneje pri opravljanju javnih funkcij v izvršilni in zakonodajni veji državne oblasti ter organih lokalnih skupnosti v Sloveniji. Vendar pa je med njimi novela zakona o volitvah v državni zbor vsebovala tudi predloge rešitev za izvršitev omenjenih odločb Ustavnega sodišča. Paket zakonov konec lanskega leta žal ni bil sprejet. Ne glede na to pa smo si bili poslanci enotni pri tem, da je potrebno urediti vprašanja, ki zadevajo izvršitev odločb Ustavnega sodišča in v zakonodajni postopek ponovno vložiti novelo zakona o volitvah v državni zbor. Poslanci skoraj vseh strank smo 3. marca v parlamentarno proceduro vložili danes obravnavano novelo zakona. Podpise k vložitvi novele zakona so prispevale skoraj vse poslanske skupine, z izjemo poslanske skupine Združena levica, dveh poslancev poslanske skupine nepovezanih poslancev ter poslanke DeSUSa.

Z novelo zakona o volitvah v državni zbor želimo v prvi vrsti odpraviti diskriminacijo invalidnih oseb pri izvrševanju njihove volilne pravice. Invalidom bodo morala biti tako dostopna vsa volišča, glasovanje invalidnih oseb z glasovalnimi napravami pa bo nadomestilo glasovanje po pošti. Tako želimo tem osebam ob nižjih stroških omogočiti lažje glasovanje oziroma politično udeležbo.

Druga stvar, ki jo prinaša danes obravnavana novela pa bo odpravila pravno praznino na področju glasovanja po pošti. Ovojnice z glasovnicami iz tujine oziroma glasovnice, ki bodo k okrajni komisiji prispele po 19. uri na dan glasovanja bodo po novem morale imeti poštni žig z datumom oziroma jim bodo morale biti predložene ustrezne listine. V kolikor ne bo razvidno, da je bila glasovnica na dan glasovanja na pošti oddana pred 19. uro, bo glasovnica neveljavna.

V noveli zakona so upoštevani tudi nekateri predlogi Državne volilne komisije, ki bodo slednji omogočili lažje delovanje.