Terenska seja poslanske skupine SMC v Spodnjem Podravju

13 marca 2017
Terenska seja poslanske skupine SMC v Spodnjem Podravju

Danes smo poslanci SMC v sklopu terenske seje poslanske skupine obiskali Spodnje Podravje. V dialogu z lokalnimi predstavniki ter tamkajšnjimi prebivalci smo se seznanili z razvojnimi priložnostmi območja Spodnjega Podravja. Današnji obisk ocenjujem kot pomembno izkušnjo in priložnost za seznanitev ter pogovor o razvojnih rešitvah za prebivalce Spodnjega Podravja, ki vključujejo tako projekte za komunikacijsko ter infrastrukturno razvitost Haloz, kot ukrepe za celostni razvoj Haloz in lokalne pobude za razvijanja turističnih potencialov Spodnjega Podravja. Ne smemo pa pozabiti, da smo poslanci celotne države in da za lokalni razvoj v prvi vrsti skrbijo župani ter lokalne oblasti.

Poslanci smo se razvrstili v štiri skupine. S skupino, v kateri sem sodeloval in ki jo je vodila poslanka Vlasta Počkaj, smo obiskali Bolnišnico Ptuj. Skupaj z vodstvom bolnišnice smo se seznanili z ocenami vodstva glede poteka procesa, ki bi zagotovil čimprejšnji pričetek izgradnje urgentnega centra. Menim, da je Urgentni center Ptuj za tamkajšnje prebivalstvo nujno potreben.

V drugem delu terenske seje pa smo z delom skupine obiskali Dom upokojencev Ptuj. Izpostavili smo pomen dolgotrajne oskrbe, kot ključni segment za celoto, s katero dobimo možnosti izbire, na kakšen način bi preživeli jesen svojega življenja. Preostali del skupine pa je pod vodstvom poslanke dr. Jasne Murgel obiskal Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Ptuj, kjer so se dotaknili tudi nedavno sprejetega zakona o osebni asistenci, ki smo ga poslanci SMC podprli.

Druga skupina pod vodstvom poslanke Vesne Vervega se je najprej srečala s tamkajšnjimi župani glede vzpostavitve širokopasovnega interneta na območju Haloz, kasneje pa si je ogledala tudi gradbišče avtoceste v Podlehiku. Skupina, ki jo je vodil poslanec Simon Zajc, se je srečala s člani Delovne skupine za razvoj Haloz glede izvajanja ukrepov za celostni razvoj Haloz. Nato pa so si kot primer uspešnega povezovanja ter sodelovanja za razvoj Haloz ogledali Vinarsko zadrugo Haloze, prvo socialno podjetje v Halozah s poslovno enoto v Vidovi kleti. Skupina poslancev pod vodstvom dr. Dragana Matića pa se je v sklopu včerajšnje terenske seje srečala s člani Društva za oživitev gradu in si ogledala Grad Borl ter Ptujsko jezero, kar so označili kot eno največjih turističnih potencialov Spodnjega Podravja.

Več o terenski seji