Terenska seja poslanske skupine SMC v Kočevju

16 maja 2017
TERENSKA SEJA POSLANSKE SKUPINE SMC V KOČEVJU

Včeraj smo poslanke in poslanci SMC v sklopu druge terenske seje poslanske skupine obiskali Kočevje. Na seji smo se, razdeljeni v tri skupine, seznanili z različnimi problemi, ki pestijo tamkajšnje prebivalstvo in s potekom ključnih projektov, ki jih je vlada dr. Mira Cerarja v zadnjih dveh letih pripeljala v Kočevje.


Sam sem sodeloval v tretji skupini poslancev, ki si je ogledala tamkajšnje romsko naselje Mestni log, kasneje pa smo se na srečanju s predstavniki lokalne skupnosti seznanili z njihovimi pogledi na reševanje romskega vprašanja.
Z romsko problematiko se je ukvarja pravzaprav vsaka vlada. Leta 2007 je bil sprejet Zakon o romski skupnosti, pri katerem se pomanjkljivosti kažejo že od sprejetja dalje in je potreben spremembe oziroma dopolnitve. Spremembe so potrebne zaradi težav pri izvajanju zakona v praksi, na kar opozarjajo tudi Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, organizacije romskih skupnosti in nekatere mednarodne organizacije. Spremembe so bile sicer že večkrat pripravljene, vendar nobena od njih ni bila usklajena s strokovno in zainteresirano javnostjo, predlagane rešitve pa so bile nedodelane in parcialne. Zato so bile zavrnjene. Ravno prejšnji teden pa je vlada dr. Mira Cerarja na svoji seji sprejela sklep o ustanovitvi medresorske delovne skupine za pripravo novele zakona o romski skupnosti. Novel zakona bo tako pripravljena v dialogu s stroko, romsko skupnostjo in občinami. Poleg tega je vlada ustanovila še posebno medresorsko delovno skupino za reševanje prostorske problematike Romov, ki je eden pomembnejših problemov. Skupina bo po pripravi pregleda trenutnega stanja prostorske problematike po posameznih romskih naseljih pripravila tudi predloge za njihovo reševanje. Prepričan sem, da bomo po vseh teh letih končno dobili zakon, s katerim bomo izboljšali položaj Romov v državi, saj bomo omogočili ustrezno izvajanje izboljšanega zakona v praksi.


Ostali dve skupini pa sta se seznanili še z ostalimi ključnimi projekti Kočevja. Prva skupina poslancev pod vodstvom Simona Zajca si je ogledala del gradbišča, kjer poteka obnova železniške proge Grosuplje – Kočevje. Obnova železniške proge je za tamkajšnje prebivalce izjemnega pomena, saj se bo tako ponovno vzpostavila potniška poveza, hkrati pa se bo modernizirala tudi železnica za tovorni promet, kar bo pozitivno vplivalo na tamkajšnje gospodarstvo. V nadaljevanju pa so jim bili predstavljeni projekti podjetja Melamin. Podjetju je vlada v lanskem letu namenila 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev za projekt, ki za tamkajšnje prebivalce pomeni nova delovna mesta.
Druga skupina poslancev pa je včerajšnjo sejo začela z ogledom lokacije, kjer bo postavljena bodoča tovarna Yaskawa. Postavitev Yaskawe, v kar je vlada dr. Mira Cerarja vložila veliko naporov in aktivnosti, je za prebivalce Kočevja izjemnega pomena. Tovarna bo Kočevju prinesla okoli 200 novih, visokokakovostnih delovnih mest. Po ogledu lokacije bodoče tovarne so poslanci druge skupine obiskali še Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje.

več o včerajšnji terenski seji