Terenska seja poslanske skupine SMC na Krasu

03 julija 2017
Terenska seja poslanske skupine SMC na Krasu

Poslanci SMC nadaljujemo s sejami poslanske skupine na terenu, kjer ob srečanju s predstavniki lokalnega prebivalstva prisluhnemo njihovim problemom. Današnjo terensko sejo smo opravili na Krasu. Izjemnega pomena je, da se poslanci odpravimo na teren, kjer se soočimo s problematikami, ki nam jih predstavijo tamkajšnji ljudje, z njihovega vidika. V SMC tako nadaljujemo s projektom ”politiko za ljudi sooblikujemo z ljudmi”. Zelo sem vesel odziva ljudi, ki jim takšni obiski veliko pomenijo. Upam, da bomo tudi v bodoče lahko prisluhnili različnim lokalnim problematikam in s skupnimi močni skušali prispevati k njihovim rešitvam.

Danes smo se poslanci, razdeljeni v tri skupine, seznanili s problematikami, pomembnimi za občine Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen ter predstavili aktualne zakonodajne rešitve zanje. Prva skupina, v kateri sem sodeloval tudi sam, je obisk začela z ogledom Kobilarne Lipica in s predstavitvijo novele Zakona o Lipici, ki ga pripravlja vlada dr. Mira Cerarja. Z omenjeno novelo želimo omogočiti osnovne pogoje za nadaljnji razvoj kobilarne ter ostalih dejavnosti na posestvu. Novela bo vplivala tudi na spremembe v pravno-formalni organiziranosti območja Kobilarne Lipica. V poslanski skupini SMC stremimo k uravnoteženemu razvoju in izvajanju dejavnosti kobilarne, k čemur smo se poslanci zavezali tudi v sklopu terenske seje. V nadaljevanju smo se odpravili v občino Divača, kjer smo se seznanili s problematiko cestne infrastrukture v občinah Hrpelje-Kozina in Divača. Ogledali smo si tudi začetno točko gradnje trase drugega tira v Divači. Izjemno me veseli, da tamkajšnje prebivalstvo pozdravlja predlog za izgradnjo drugega tira, kot ga predlaga naša vlada. S tem smo dobili ponovno potrditev, da želijo nasprotniki našega projekta in pobudniki referenduma o drugem tiru zgolj rušiti projekt trenutne vlade za voljo svoje politične agende. Žal to delajo v škodo ljudi. Tudi v škodo tistih, ki so jih izvolili.

Druga skupina poslancev se je seznanila z izzivi in načrti Parka Škocjanske jame ter Gradu Štanjel, v okviru obravnave projekta Geopark ter z
namero za vzpostavitev Informacijskega centra Nature 2000. Cilj le-te bo predstaviti biotsko pestrost Krasa v povezavi s kulturno dediščino. Poslanska skupina SMC si namreč prizadeva za večje povezovanje kulture s turizmom. Tretja skupina pa je obiskala Socialno-varstveni zavod Dutovlje, kjer so jim predstavili težave, s katerimi se zavod spoprijema in predlogi za njihovo rešitev. V nadaljevanju so obiskali tudi Bolnišnico Sežana, kjer so jim prisotni predstavili problematike tamkajšnje bolnišnice, seznanili pa so se tudi z implementacijo programa e-naročanje. Omenjeni program je Zdravstveni dom Sežana začel izvajati med prvimi v državi, kar izpostavljamo kot primer dobre prakse.

 

več o današnji terenski seji