Strah pred občinskimi redarji in njihovimi pristojnostmi je odveč

15 decembra 2016
Strah pred občinskimi redarji in njihovimi pristojnostmi je odveč

Z delovanjem občinskih redarstev in urejanjem njihovih pooblastil nikakor ne gre za prenos pristojnosti s policije na redarstvo. Želimo pa si, da bomo kot družba pričeli sprejemati vlogo občinskih redarjev in jih obravnavati kot enega od organov, ki skrbijo tudi za našo varnost.

V predlogu novele zakona o občinskem redarstvu, ki smo jo v Državnem zboru obravnavali danes, ni dodano niti eno novo represivno pooblastilo, temveč gre zgolj za odpravo anomalij in njihovo uskladitev s stroko in metodologijo dela. Po zdaj veljavnem zakonu občinski redar ni mogel storiti praktično ničesar v primeru, ko je zalotil storilca kaznivega dejanja ali ko kršitelj ni sledil ukazom in navodilom redarja ali se je postopku z redarjem želel izogniti oziroma ga ignorirati.

Opravljanje nalog občinskega redarstva še vedno spada med izvirne občinske naloge in kot tako je občinsko redarstvo še vedno javna služba, ki jo opravlja občina in ne policija. Takšno razlikovanje bomo  obdržali. Občinski redarji bodo še naprej počeli to, kar so počeli  po letu 2007 in sicer nadzorovali promet v naseljih in občinskih cestah, jih varovali, skrbeli ter varovali občinsko premoženje, vzdrževali javni red in mir in še bi lahko našteval. V poslanski skupini SMC menimo, da je strah pred občinskimi redarji in njihovimi pristojnostmi odveč, po sprejetju te novele pa se ne bo zgodilo nič dramatičnega.

Naj dodam, da so pri pripravi sprememb in dopolnitev zakona sodelovali vsi ključni deležniki: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Policijska akademija, Generalna policijska uprava, Sindikat občinskih redarjev in seveda kot najpomembnejši same občine. Zaradi navedenega podpiram novelo zakona, prepričan pa sem tudi, da je bil dosežen ustrezen kompromis.