S komunikacijskim dodatkom bomo osebam z okvaro sluha omogočili lažjo vključitev v družbo

26 marca 2017
S komunikacijskim dodatkom bomo osebam z okvaro sluha omogočili lažjo vključitev v družbo

Gluhoto lahko označimo kot nevidno invalidnost. Osebe z okvaro sluha namreč navzven delujejo popolnoma zdrave. Vendar pa ne smemo pozabiti, da gre pri gluhoti za izjemno težko obliko invalidnosti. Za invalidnost, ki je na nek način izločena iz naše družbe. Osebam z okvaro sluha je bilo med vsemi invalidnimi osebami skozi zgodovino namenjeno najmanj finančne pomoči s strani države in družbe, kar je velik problem tudi v današnjem času. Zato se mi zdi izjemno pomembno, da smo poslanci Državnega zbora ob sprejemu novele Zakona o osebni asistenci podprli amandma koalicijskih poslanskih skupin SMC, DeSUS in SD, s katerim bomo osebam z okvaro sluha namenili t.i. komunikacijski dodatek, tudi po 65. letu starosti. Verjamem, da bodo ta sredstva osebam z okvaro sluha omogočila večjo možnost svobodne izbire oziroma načina, kako se lažje vključiti v družbo.

 

Gluhemu, slepemu ali gluhoslepemu uporabniku, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, se lahko odobri osebna asistenca v obsegu 30 ur na mesec. Uporabnik lahko namesto osebne asistence izbere denarno nadomestilo, predvidoma v višini 150 evrov. Vstopni kriteriji prejemnikov bodo določeni naknadno v pravilniku. Zakonodajalec je v zadnjem predlogu odpravil zgornjo starostno mejo upravičencev, kar pomeni, da bodo do denarnega nadomestila upravičene tudi osebe starejše od 65 let.

 

Upravičenost do denarnega nadomestila oseb z okvaro sluha po 65. letu starosti vidim kot pomembno razširitev pravic, ki jih določa zakon o osebni asistenci. Zelo težko je namreč razumeti, zakaj bi oseba z okvaro sluha komunikacijski dodatek potrebovala zgolj do 65. leta starosti, po 65. letu pa ne več. Starostnikov, ki živijo polno aktivno življenje vse dlje, tudi do 90. leta, je vse več. Ljudem se s starostjo slabša sluh,  zato pri komunikacijskem dodatku ne gre le za ljudi, ki že imajo okvaro sluha od rojstva oziroma do 65. leta. Komunikacijski dodatek je pravzaprav namenjen vsem, ki bomo nekoč morda imeli okvaro sluha. Šele takrat bomo razumeli, kaj to dejansko pomeni in zakaj je komunikacijski dodatek potreben. Sam si bom še naprej prizadeval, da bomo gluho osebo opremili tako, da bo dejansko lahko samostojna v svojem življenju in se sama odločala o tem kaj je za njo najbolje.

Celotno oddajo Prisluhnimo tišini si lahko ogledate tukaj