Referendum novele zakona o zdravstveni dejavnosti je v interesu posameznikov, ki ščitijo

27 septembra 2017
Referendum novele zakona o zdravstveni dejavnosti je v interesu posameznikov, ki ščitijo lasten interes

Glede včeraj vložene pobude za začetek referendumskih postopkov o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti sem se v imenu Stranke modernega centra odzval na novinarski konferenci. V SMC obžalujemo, da smo se takoj po že enem izvedenem referendumu srečali s sicer legitimnim in zakonitim začetkom postopka za nov referendum.

Zakon, ki je predmet nove referendumske pobude, ne ureja pravic bolnikov, ampak pravice zdravstvenega osebja, zato se sprašujem, v čigavem interesu je, da se ga zaustavi. Bojim se, da v imenu bolnikov vse prevečkrat zlorabljamo interese zdravstvenega osebja, tudi zdravnikov, saj novela govori o koncesionarjih.

Zaskrbljujoče so tudi informacije, ki sem jih dobil od nekaterih bolnikov, ki so pri obisku zasebnega zdravnika, poleg recepta, prejeli v podpis tudi dokument za začetek postopka referendumskih dejavnosti. Menim, da je takšno ravnanje izjemno neetično in nemoralno, gre za svojevrstno zlorabo položaja moči, ki jo ima zdravnik v svoji ambulanti.

Novela zakona opredeljuje javno službo, to je tista, ki storitve s področja zdravja opravlja v javnem interesu in v to mrežo pa sodijo tudi koncesionarji. V kolikor bi želeli omejevati koncesije, bi jih z zakonom ukinili. Z novelo zakona namreč koncesij ne ukinjamo, temveč določamo jasen, transparenten način njihovega pridobivanja.

Koncesije se po novih določbah ne more dedovati, prodajati ali prenašati, ampak jo dobi posameznik za 15 let z možnostjo podaljšanja. Po 30 letih pa se lahko še enkrat postavi v vrsto zanjo. Ob tem želim tudi jasno zavrniti očitke o daljšanju čakalnih dob zaradi teh sprememb.

Menim, da javni zdravstveni sistem še najmanj deset ali več let ne bo mogel funkcionirati in preživeti brez koncesionarjev. Zaradi tega je nujno potrebno urediti takšen sistem, kjer sta zasebno in javno z jasnimi pravili vključena v dejavnost.

Tako kot pri referendumu o drugem tiru, je tudi v primeru novele zakona o zdravstveni dejavnosti v ozadju zelo močan lobi, ki si želi pridobiti predvsem svoje pravice.