Razširitev preiskovalne komisije za pranje denarja v NLB

29 septembra 2017
Razširitev preiskovalne komisije, ki preiskuje domnevno pranje denarja v NLB, tudi na NKBM

Na današnji seji preiskovalne komisije za preiskavo suma pranja denarja v Nove Ljubljanske banke (NLB) smo sprejeli sklepe, s katerimi bomo preiskovalno komisijo razširili tudi na Novo kreditno banko Maribor (NKBM).

Preiskovalna komisija, ki je bila ustanovljena na pobudo poslanske skupine SMC z namenom ugotavljanja politične odgovornosti v domnevno pranje denarja in financiranje terorizma preko NLB v letih 2008-2010, se bo po novem razširila tudi na plačilni promet s tujino oziroma čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami preko NKBM. Obseg parlamentarne preiskave bo tako osredotočen še na plačilne transakcije, ki so jih opravili državljani Republike Italije Antonio Scimone in ostali državljani Republike Italije ter z njimi povezani gospodarski subjekti na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma november-december 2014. Preiskava NKBM bo osredotočena na obdobje med leti 2008 in 21. aprilom 2016.

 

Več o preiskovalni komisiji