Predlogi zakonov

02 februarja 2016
Predlogi zakonov, ki jih bom zagovarjal v Državnem zboru v naslednjih mesecih

Že lansko leto tik pred božičnimi prazniki sem vložil Zakon o partnerski zvezi, ki ga bo Državni zbor obravnaval po razglasitvi rezultatov referenduma o noveli ZZDR. Čeprav ta zakon ne ureja vprašanja istospolnih partnerjev kot bi si želel, menim, da je v tem trenutku za Slovenijo bistveno, da kljub izidu referenduma naredi korak naprej. Zakon o partnerski zvezi predstavlja prelom v primerjavi s sedaj veljavnim Zakonom o registraciji istospolne partnerske skupnosti. Novi zakon bo razširil pravice istospolnih parov z vsemi osnovnimi socialnimi, ekonomskimi in zakonskimi pravicami, ki do sedaj niso bile zagotovljene: kot so npr. dodelitev denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, pravico do odsotnosti z dela zaradi bolezni partnerja in pravice do nadomestila dohodka za nego družinskega člana, spore o premoženjskih razmerjih itd.. Partnerska zveza bo imela na vseh pravnih področjih enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza. Vendar pa ta ureditev ne posega v zakon, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, in sicer v definicijo zakonske zveze ter področje posvojitev, pa tudi ne v predpise, ki urejajo postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo. Omenjene rešitve so pripravljene na podlagi rezultatov referenduma in intimnih strahovov in dilem volivcev/k, ki so na referendumu glasovali PROTI. Kljub temu sem prepričan, da zakon sledi 14. členu ustave in ustavnemu načelu enakosti, ki vsebuje  prepoved diskriminacije istospolnih partnerjev.

Prejšnji mesec sem Državnemu zboru predložil novelo zakona o varstvu javnega reda in miru, s katero predlagam, da se problematika sovražnega govora spremlja in obravnava v okviru možnosti, ki jih ponuja prekrškovno pravo. Kar pomeni, da bo sovražni govor prvenstveno preganjala policija kot prekrškovni organ. Ker se ob begunski krizi in referendumu o pravicah istospolno usmerjenih sovražni govor tudi v Sloveniji razrastel čez vse razumne meje, sem predlog zakona nameraval vložiti takoj po referendumu oziroma pred novim letom, a sem vložitev zaradi Zakona o partnerski zvezi preložil na čas po praznikih.

Januarja letos sem Državnemu zboru v predhodno obravnavo predložil predlog zakona o parlamentarni preiskavi s tezami za normativno ureditev. Prepričan sem, da veljavni zakon in poslovnik o parlamentarni preiskavi, ki se od leta 1993 skorajda nista spreminjala (zgolj poslovnik leta 2003), ne vsebujeta primernih orodij in ne zagotavljata materialne podlage, ki bi Državnemu zboru omogočili, da s tem institutom na primeren način vrši funkcijo širšega družbenega nadzora. S predlogom zakona želim onemogočiti prekoračitve pristojnosti Državnega zbora pri parlamentarnih preiskavah ter preprečiti politizacijo oziroma zlorabo parlamentarne preiskave za posamične strankarske interese. Poslancem bi rad s predlogom omogočil primerna orodja in zadostna finančna sredstva za izvedbo preiskav, hkrati pa preprečil, da bi se odrejene preiskave končale brez epiloga. Predlog zakona o parlamentarni preiskavi bo v dosedanji parlamentarni zgodovini šele drugi predlog zakona, ki ga bo državni zbor obravnaval v predhodni obravnavi. Prvi predlog za predhodno obravnavo je predstavljal Zakon o pokrajinah s tezami za normativno ureditev, ki ga je Državnemu zboru predložila Drnovškova vlada leta 1998.  Predhodna obravnava sicer striktno gledano ne sodi v zakonodajni postopek. Prepričan sem, da bom s predhodno  obravnavo državnemu zboru olajšal delo znotraj zakonodajnega postopka. Kot predlagatelj si želim vnaprej preizkusiti rešitve, ki jih predlagam. Poleg tega bom poskušal med poslanci kot tudi s predsedniki in člani preiskovalnih komisij doseči konsenz oziroma, da mi bodo ti pomagali sooblikovati rešitve za predlog zakona, ki bo potem vložen v zakonodajni postopek.