Parlamentarni odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo naslednji teden obravnaval predlog Zakona o partnerski zvezi

— Položaj istospolnih partnerjev je treba rešiti brez nadaljnjega odlašanja

Parlamentarni odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo naslednji teden obravnaval predlog Zakona o partnerski zvezi, ki ga je vložil poslanec Jani Möderndorfer. Z njim želimo razširiti pravice istospolnih partnerjev z vsemi osnovnimi socialnimi in ekonomskimi pravicami, ki jim do sedaj niso bile zagotovljene. »Sam sem prepričan, da je zakon ustrezen. Tudi ravnanje koalicije Za otroke gre, pobudnice referenduma o noveli ZZDR, kaže na to, da je dozorelo spoznanje, da po referendumu reševanja položaja istospolnih partnerjev, ni moč prelagati v prihodnost, in da je to vprašanje treba rešiti brez nadaljnjega odlašanja,« poudarja poslanec Möderndorfer.

Predlog zakona o partnerski zvezi predstavlja možen način odprave ugotovljenih protiustavnosti v treh dosedanjih odločbah ustavnega sodišča, ob tem poslanec izpostavlja: »Moj predlog zakona ni v nasprotju z odločitvijo oz. voljo volivcev in volivk, ki je bila sprejeta na referendumu. Torej ne vsebuje popolnoma enakih rešitev kot jih je vsebovala na referendumu zavrnjena novela ZZDR. Kar pomeni, da moj zakon ne širi oz. spreminja definicije zakonske zveze kot življenjske skupnosti med možem in ženo. Izključuje tudi pravico do skupne posvojitve otrok in do postopkov OBMP. Slednje so kot temeljne argumente proti navajali nasprotniki novele oz. pobudniki referenduma.«