Politična odgovornost na področju prodaje in nakupa žilnih opornic ni bila ugotovljena

10 aprila 2018
Politična odgovornost na področju prodaje in nakupa žilnih opornic ni bila ugotovljena

Zaključno poročilo parlamentarne komisije pod vodstvom poslanke SDS Jelke Godec, ki se ukvarja z ugotavljanjem politične odgovornosti na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, več kot jasno kaže, da politična odgovornost ni bila ugotovljena. Zaključek preiskovalne komisije je enostaven: komisija ali ugotovi ali ne ugotovi politične odgovornosti. Seveda verjamem, da je bila komisija ustanovljena z iskrenim namenom, vendar pa je bila žal že samega začetka zastavljena narobe. Parlamentarna komisija ni ne usposobljena, ne kvalificirana, predvsem pa nima zakonske podlage za ugotavljanje kaznivih dejanj. V kolikor pa pri svojem delu ugotovi sum kaznivega dejanja, pa mora to naznaniti pristojnim organom. V poročilu se nahaja več neutemeljenih ugotovitev oziroma ugotovitev za katere ni dovolj dokazov ali indicev, nestrokovne in nerazumljive ugotovitve, subjektivne presoje predsednice glede odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij oziroma ministrov, nekorektni povzetki posameznih pričanj in še bi lahko našteval. Nekatere vsebine, ki so vključene v končno poročilo pa sploh niso povezane s predmetom preiskave. Žal zaradi tega bistvenih ugotovitev končnega poročila ne morem podpreti.

Že ob sami ustanovitvi preiskovalne komisije, ki ugotavlja zlorabe na področju prodaje in nakupa žilnih opornic sem opozarjal izjemno težko ugotoviti politično odgovornost, zaradi preozko zastavljenega predmeta preučevanja. Naj spomnim, da se politično odgovornost lahko ugotovi poslancem, ministrom oziroma drugim funkcionarjem, izvoljenim na javne funkcije. Nikakor pa ne moremo ugotavljati politične odgovornosti direktorju javnega zavoda, ki je dejansko odgovoren za vsa javna naročila. To so bila tudi glavna opozorila Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora ob nastajanju omenjene preiskovalne komisije.