Paket volilne zakonodaje, s katerim bi preprečili kandidaturo pravnomočno obsojenim

15 decembra 2016
Paket volilne zakonodaje, s katerim bi preprečili kandidaturo pravnomočno obsojenim, je danes končal zakonodajno pot

Danes zaključujemo s paketom t.i. volilne zakonodaje šestih zakonov, s katerim smo v resnici želeli uresničiti samo eno: urediti vprašanje pravnomočno obsojenega funkcionarja na več kot 6 mesecev nepogojne zaporne kazni. Kot predlagatelj zakonov obžalujem, da Državni zbor v drugem poskusu, tokrat s popolnoma drugačnimi in ustavno skladnimi rešitvami, ni zmogel politične volje za dvig politične kulture v naši državi.

Z obravnavanimi zakoni oziroma s paketom zakonov smo želeli urediti nekaj, kar je vsem državljanom in državljankam normalno in razumljivo ter to od nas tudi pričakujejo. Očitno pa to vprašanje ni razumljivo večini poslancev in poslank v Državnem zboru. Poleg tega bi s paketom zagotovili enake možnosti moških in žensk pri kandidaturi na državnozborskih volitvah. Dejstvo je, da uveljavljene 40 odstotne zastopanosti po spolu, kot imamo to urejeno za lokalne volitve in volitve poslancev v Evropski parlament, nimamo urejene za poslance, ki so izvoljeni v Državni zbor.

Paket volilne zakonodaje bi izvrševal tudi več ustavnih odločb. Tako bi uredili problematiko glasovanja invalidov, glasovanje po pošti in vprašanje predčasnega prenehanja mandata poslancem. Četrta ustavna odločba pa bi bila vezana na odpoklic župana, ki ga obravnava Zakon o lokalni samoupravi in smo ga poslanci danes obravnavali samostojno. Paket volilne zakonodaje je plod dolgotrajnih posvetovanj s številnimi ustavnimi pravniki ter različnimi deležniki. Sprememb niti ne bi potrebovali, če bi funkcionarji sami pri sebi znali razčistiti in bi vedeli, kdaj in v katerem trenutku morajo odstopiti. Pa vendar, nekateri v naši državi tega preprosto ne razumejo, zato bi bilo takšen paket nujno potrebno sprejeti.

Ob tem želim zavrniti tudi vse očitke, da je bil paket zakonov pripravljen zaradi posameznega primera, torej zaradi poslanca Janeza Janše. Takšne omejitve se je namreč pripravljalo že mnogo let pred tem, ko je bil gospod Janša pravnomočno obsojen.