Novela zakona o lokalni samoupravi

25 januarja 2017
Novela zakona o lokalni samoupravi

Državni zbor je danes ponovno odločal o noveli zakona o lokalni samoupravi, ki bi uzakonila možnost odpoklica župana. Poslanci smo novelo potrdili sredi decembra, nato pa je Državni svet nanjo izglasoval veto. Novela zakona danes ni bila ponovno potrjena.

Po sedanji ureditvi je v Republiki Sloveniji župan edini funkcionar, ki ga zaradi političnih razlogov ali zaradi korupcije, med mandatom ni mogoče razrešiti. Institut odpoklica župana, kot ga je predvidevala novela zakona o lokalni samoupravi, je uveljavljen v marsikateri evropski demokratični državi. Tudi tam imajo urejeno lokalno samoupravo, in nikjer se zaradi omenjenega instituta ni zamajal sistem lokalne samouprave. Menim, da gre pri institutu odpoklica župana predvsem za ukrep, s katerim volivcem na lokalni ravni poleg volitev in referenduma dajemo tudi tretjo možnost politične participacije.

Osebno sem prepričan, da večina županov v Republiki Sloveniji z uveljavljenim institutom ne bo imela problemov. Župani namreč vse projekte predstavijo v svojem volilnem programu in v kolikor so izvoljeni, svoj program tudi striktno izvajajo. Ljudje so načeloma zadovoljni z delom svojih županov. Odpoklic župana je zgolj demokratično orodje, ki ga imajo na razpolago volivke in volivci.

Glede očitkov o morebitnih zlorabah uveljavljenega instituta pa menim, da je proces odpoklica župana zelo zahteven. Da do odpoklica sploh lahko pride, mora v vsaki lokalni skupnosti oziroma občini obstajati zelo visoka stopnja soglasja. Pobuda še ne pomeni odpoklica. Glede istočasnega odpoklica Občinskega sveta pa naj poudarim, da gre za dva različna organa. Za dva organa, ki sta različno izvoljena. Novela zakona o lokalni samoupravi je zasnovana po načelu, tako kot si bil izvoljen, tako si lahko tudi razrešen.