Novela zakona o glavnem mestu Republike Slovenije Ljubljane ne priviligira, saj ima ta obveznosti, ki jih druge občine nimajo

17 oktobra 2017
Novela zakona o glavnem mestu Republike Slovenije Ljubljane ne priviligira, saj ima ta obveznosti, ki jih druge občine nimajo

Danes smo poslanke in poslanci Državnega zbora potrdili spremembe zakona o glavnem mestu Republike Slovenije. Mestni občini Ljubljana (MOL) se tako zagotavlja model financiranja, po katerem ji bo omogočeno stabilnejše načrtovanje državotvornih projektov in funkcij. Novela zakona nikakor ne priviligira Ljubljane v primerjavi z drugimi občinami, temveč zgolj preprečuje, da bi se vsakokratna oblast igrala s tem koliko sredstev bo namenjeno glavnemu mestu.

Novela zakona določa, da delež dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana, ne sme biti nižji od0,6 odstotka in ne višji od 0,8 odstotka. Mestna občina Ljubljana bo tako prvič po letu 2013 ponovno prejela več kot 10 milijonov evrov na račun obveznosti, ki jih ima kot prestolnica.

In zakaj MOL v primerjavi z drugimi občinami potrebuje poseben zakon? Naj najprej omenim, da je najpomembnejši atribut Ljubljane kot glavnega mesta atribut državnosti. Gre torej za naloge, pomembne za razvoj Ljubljane kot glavnega mesta in tudi za urejanje pogojev delovanja državnih organov in organizacij državnega pomena, tujih diplomatskih in drugih predstavništev ter organizacij.

Ljubljana je kot glavno mesto Republike Slovenije pri izvajanju svojih nalog zavezana upoštevati tudi interese države. V tej občini je namreč s skoncentrirana večina najzahtevnejših področij, tako na gospodarskem, finančnem, izobraževalnem in še katerem področju. Poleg tega se zahteva drugačne standarde izvajanja teh različnih dejavnosti in zelo razvejano infrastrukturo. Vse to pa za Ljubljano predstavlja tudi DODATNO STROŠKOVNO OBREMENJENOST, ki je druge občine nimajo.

Iz tega je moč razbrati, da je Ljubljana kot glavno mesto torej bolj obremenjena od drugih občin. Stroški, ki jih ima Ljubljana za izvajanje občinskih nalog presegajo povprečne stroške v drugih mestnih občinah.

Menim, da si Ljubljana nesporno zasluži dodatna sredstva, saj funkcijo glavnega mesta Republike Slovenije zelo dobro opravlja. Finančna sredstva v znesku 3,3 milijonov evrov, ki jih bo Ljubljana po novem dobila iz proračuna, bodo nedvomno pomembno prispevali k ustvarjanju novih projektov in programov v MOL. Na drugi strani pa omenjen znesek za državo ne bo imel nekih pravih posledic.

Kot Ljubljančan sem zelo vesel, da smo zakon danes sprejeli in tako Mestni občini Ljubljana omogočili nadaljnje izvajanje nalog glavnega mesta.

Moja razprava na seji DZ