Ministrstvo za kulturo naj vsebinsko odloča o prevzemu Pro Plusa

30 oktobra 2017
Ministrstvo za kulturo naj vsebinsko odloča o prevzemu Pro Plusa

Slovensko javnost že nekaj časa razburja vprašanje o prevzemu medijske hiše Pro Plus s strani skupine United Group. Omenjena družba je že prevzela Telemach, s prevzemom Pro Plusa, ki obvladuje 75 % celotnega slovenskega medijskega trga, bi bil tako storjen največji medijski prevzem v zgodovini slovenskih medijev in medijev na območju nekdanje Jugoslavije. V primeru prevzema bi se Telemach znašel v priviligiranem položaju na trgu in pridobil odločilno prednost pred ostalimi mediji. Postal bi tudi najvplivnejša gospodarska družba v državi. Kabelski operater, ki odloča o tem, kaj bo gledalo 50% imetnikov kabelskega priključka, bi se namreč povezal s televizijsko hišo, ki obvladuje 75% trga in 48% gledalcev. S tem bi bila lahko ogrožena pravica državljanov do objektivnih in resničnih informacij.

Ministrstvo za kulturo je vlogo za prevzem družbe Pro Plus zavrglo in vsebinsko o prevzemu sploh ni odločalo. S tem je družbi United Group dalo zeleno luč za prevzem medijske hiše Pro Plus. Menim, da je nujno angažiranje Ministrstva za kulturo, ki mora najti vzvode za zaščito javnega interesa na področju kulture in medijev. Pri tem javni interes predstavlja medijski prostor, ki zagotavlja pravico do informiranja ter možnost za izbiro raznovrstnih, kvalitetnih medijskih vsebin.

Sam menim, da je bila napaka storjena že v času širitve Telemacha, ko takrat nihče od pristojnih ni reagiral. Verjamem, da vsakdo, ki se odloči za posamezen nakup, točno ve, kakšne koristi bo od tega nakupa imel. Prepričan sem tudi, da se je lastnik prej pozanimal, ali je zakon napisan na način, da se ga lahko tolmači tako ali drugače. Pri prevzemu Pro Plusa je največji problem v tem, da je Ministrstvo za kulturo zavrglo vlogo za prevzem Pro Plusa. V kolikor bi o tem odločalo, bi bilo napako veliko lažje popraviti. Veliko težje je napako popravljati za nazaj, ko soglasja ni.

O spornem prevzemu je minuli teden razpravljal tudi parlamentarni Odbor za kulturo, na katerem sem sodeloval kot nadomestni član. Poslanke in poslanci smo s sprejetim sklepom pozvali Ministrstvo za kulturo, da odpravi dvome javnosti v dosedanje ravnanje v zvezi z najavljenim prevzemom medijske hiše Pro Plus in v obnovljenem postopku odloči vsebinsko, pri čemer naj bo glavno vodilo zaščita javnega interesa na področju medijev.