Ključni mejnik na poti do popolne enakopravnosti istospolnih partnerskih zvez

24 februarja 2017
Ključni mejnik na poti do popolne enakopravnosti istospolnih partnerskih zvez

Z današnjim dnem se začenja uporabljati zakon o partnerski zvezi, ki sem ga v poslansko proceduro vložil še kot samostojen poslanec. Zakon predstavlja ključni korak k večjemu spoštovanju človekovih pravic v Republiki Sloveniji.

Z uporabo tega zakona bomo zagotovili enakopravnost istospolnih partnerjev z raznospolnimi partnerji. Odpravljamo namreč diskriminacijo pri dostopu do temeljnih ekonomskih in socialnih pravic. Z zakonom bo večina teh pravic istospolnih parov izenačena z s pravicami raznospolnih parov.

Počasi bomo normalizirali situacijo, s katero se soočajo istospolni partnerji. Z izenačevanjem pravic istospolnih se daje veljava in krepi položaj človekovih pravic vseh posameznikov v naši družbi. Verjamem, da z zakonom dvigujemo nivo zavedanja o pomenu vseh pravic vseh članov naše družbe. Zakon o partnerski zvezi sem vložil dan po referendumu o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, decembra 2015.  Prepričan sem, da zakon o partnerski zvezi ne posega v zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih oziroma v materijo, o kateri smo odločali na referendumu.

Z zakonom bo istospolnim partnerjem omogočeno enakopravno socialno varstvo, ne bodo pa imeli možnosti skupne posvojitve otroka ter možnosti oploditve z biomedicinsko pomočjo. Nesklenjena partnerska zveza bo od danes naprej opredeljena kot dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske zveze in pri katerih ni razlogov, da bi bila partnerska zveza med njima neveljavna. Istospolni pari bodo tako lahko sklenili partnersko zvezo in ne več registrirali partnerske skupnosti. Sklenitev partnerske zveze bo po novem mogoča tudi izven uradnih prostorov in v pristojnosti prič, torej enako svečano kot pri sklenitvi zakonske zveze. Odslej sta istospolna partnerja razumljena kot ožja družinska člana in sta med drugim upravičena do zdravstvenega zavarovanja po partnerju, odsotnosti z dela in nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana, odškodnine za smrt ali težko invalidnost partnerja, imela pa bosta tudi pravico do vdovske pokojnine.