Kdor je župana izvolil, ga ima pravico tudi odpoklicati

15 decembra 2016
Kdor je župana izvolil, ga ima pravico tudi odpoklicati

Pri institutu odpoklica župana govorimo o demokratični pravici volivk in volivcev odpoklicati izvoljenega predstavnika na lokalni ravni. Kot predlagatelj novele zakona o lokalni samoupravi, menim, da bomo volivcem s tem dali možnost izreka t.i. ljudske nezaupnice svojemu županu. Gre za postopek ugotavljanja njegove politične odgovornosti.

Osebno ne verjamem, da se bo obravnavani institut pogosto uporabljal. Prepričan sem, da imamo v Sloveniji v večini primerov župane, ki delajo dobro in s katerimi so volivci zadovoljni. Zato instituta odpoklica po vsej verjetnosti ne bodo uporabljali. Pri odpoklicu župana gre za nekakšen tretji instrument, ki bi ga imeli volivci na voljo poleg referenduma in splošnih volitev. Verjamem, da kdor župana izvoli, ga ima pravico tudi odpoklicati.

Občani bi lahko župana odstavili le enkrat v mandatu in sicer v obdobju po preteku dvanajstih mesecev od dneva nastopa mandata in najkasneje šestnajst mesecev pred potekom mandatne dobe. Ta varovalka preostalim kandidatom, ki na župansko funkcijo niso bili izvoljeni, takoj na začetku mandata preprečuje pričetek s postopki odpoklica. Pred rednimi lokalnimi volitvami pa se onemogoča zloraba instituta za zgodnjo (pred)volilno kampanjo nasprotnikov aktualnega župana. Novela zakona o lokalni samoupravi pa ne uvaja le instituta odpoklica župana, temveč odpravlja tudi ugotovljeno neustavnost glede reprezentativnosti Združenja mestnih občin. Z novelo se namreč omogoča pridobitev statusa reprezentativnosti tudi Združenju mestnih občin.