Kazniva dejanja, storjena pri projektu TEŠ 6, ne smejo ostati neopažena

10 aprila 2018
Kazniva dejanja, storjena pri projektu TEŠ 6, ne smejo ostati neopažena

Končno poročilo glede projekta TEŠ 6 ugotavlja, da so vse vlade od leta 2004 do leta 2012 ravnale neodgovorno ali vsaj malomarno ter podrejeno TEŠ-u, največjo politično odgovornost pa ima vlada iz obdobja 2008-2011, torej vlada Socialnih demokratov pod vodstvom Boruta Pahorja, predvsem predsednik vlade in takratna ministra za finance ter gospodarstvo, Franc Križanič in Matej Lahovnik. Res je, da je projekt brez kakšnega večjega premisleka začela prva vlada Janeza Janše, vendar bi ga lahko kasneje zaustavila ravno vlada gospoda Pahorja. Žal pa je takratna vlada nadaljevala s projektom, še več, dopustila je tudi, da je Državni zbor sprejel poslanski (!) zakon o poroštvu v višini 440 milijonov evrov. Že takrat bi morali zazvoniti vsi alarmi, saj bi takšen zakon morala vložiti vlada z jasnim mnenjem in razlogi, zakaj je takšen zakon potreben. Nikakor pa takšnega zakona ne morejo predlagati poslanci!

Žalosti me, da v Sloveniji nekateri politiki ne premorejo politične samokritike pri tako evidentni zadevi, kot je ugotovljena politična odgovornost pri investiciji TEŠ 6. Takratni predsednik vlade in Socialnih demokratov, gospod Pahor trdi, da je zaupal svojima dvema ministroma. Predsednik vlade nikakor ne more delovati na zaupanju brez kakršnega koli preverjanja! V takšnem primeru predsednika vlade sploh ne potrebujemo. Potrebno se je vprašati, kdaj bo kdo prevzel odgovornost tudi takrat, ko ni nič naredil, pa bi nekaj moral storiti.

Zaradi navedenega smo poslanke in poslanci SMC pri obravnavi končnega poročila o TEŠ 6 predlagali sprejem dveh dodatnih sklepov, s katerima predlagamo:
– naznanitev suma kaznivega dejanja opustitve dolžnega nadzorstva oziroma nevestnega ravnanja pri opravljanju svojih funkcij oseb, ki jim poročilo očita glavno politično odgovornost – g. Pahorja, g. Lahovnika in g. Križaniča;
– da Državni zbor naznani sum kaznivega dejanja krive izpovedbe za pričo gospoda Petra Dermola, ki je bil zaposlen v Termoelektrarni Šoštanj, kar dokazljivo izhaja iz končnega poročila glede investicije TEŠ6.

Prišel je čas, da saga TEŠ 6 končno dobi politični epilog in kazniva dejanja, ki so bila storjena pri omenjenem projektu ne ostanejo neopažena.