Gre za otroke (in pravice istospolnih parov) ali za strankarsko prerivanje na desnici

19 januarja 2016
Gre za otroke (in pravice istospolnih parov) ali za strankarsko prerivanje na desnici?

Koalicija Za otroke gre je predstavila predlog Zakona o ureditvi položaja istospolnih partnerskih skupnosti, ki ga je dlje časa napovedovala. Zakon sledi rezultatu referenduma, na katerem je večina volivcev/k odločila, da novela zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ne bo stopila v veljavo. Kar pomeni, da v ničemer ne posega v Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, po navedbah koalicije pa posega v posega v 60 zakonov, ki urejajo ekonomsko socialno pravice istospolnih partnerskih skupnosti.

Opozoriti želim, da je s tem tudi koalicija Za otroke gre priznala, da spremenjeni 90. člen Ustave Republike Slovenije, ki ne vsebuje več določbe o vezanosti državnega zbora na izid referenduma, zakonodajalcu ne preprečuje, da bi v enem letu po referendumu poskušal uveljaviti enakopravnost istospolnih partnerjev. S tem pa je tudi koalicija priznala, da reševanja položaja istospolnih partnerjev ni moč prelagati v nedoločeno prihodnost in da je to vprašanje treba rešiti brez odlašanja.

Zato sem sam takoj po referendumu v zakonodajni postopek Vložil novi Zakon o partnerski zvezi, ki bo razširil pravice istospolnih partnerjev z vsemi osnovnimi socialnimi, ekonomskimi in zakonskimi pravicami, ki do sedaj niso bile zagotovljene.

Ne glede na to, da tako moj zakon o partnerski zvezi kot tudi zakon koalicije ne urejata vprašanja istospolnih partnerjev kot bi si sam želel, menim, da je v tem trenutku za Slovenijo bistveno, da kljub izidu referenduma naredi korak naprej.

Čeprav slednje težko priznam, se strinjam, da državni zbor po referendumu ne more sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev oziroma ignorirati voljo volivcev/k tako, da bi takoj ponovno obravnaval in sprejel popolnoma enake rešitve oz. ZZDR (pravno je sicer to povsem mogoče). Kar pomeni, da ne more sprejemati zakonov, s katerimi bi se spreminjala definicija zakonske zveze, pravica do posvojitve otrok in do umetne oploditve. To namreč neposredno izhaja iz statusa zakonske zveze. Ostale ekonomsko socialne pravice, kot so dedovanje, zdravstveno zavarovanje, preživljanje ipd. pa so lahko predmet spreminjanja.

Kljub temu ocenjujem, da predlog zakona koalicije, čeprav sledi odločitvi volivcev, ne predstavlja dobre podlage za urejanje položaja istospolnih partnerjev. Kot prvo, še vedno ohranja Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, za katerega se je izkazalo, da ni primeren za urejanje pravnega položaja istospolnih partnerjev. Poleg tega sledi normativni praksi zloglasnega ZUJF-a, je torej neke vrste ZUJF za istospolne partnerje, s katerim se v enem zakonu parcialno ureja posamezne ekonomsko socialne pravice v ostalih področnih zakonih. Slednja praksa se je dokazano izkazala za neprimerno, saj zahteva stalne normativne posege, ko se spreminja področna zakonodaja, poleg tega pa bi lahko prihajalo tako do selektivnosti (nova diskriminacija) kot tudi do zamika pri izvrševanju pravic istospolnih partnerjev. V zvezi s tem velja opozoriti, da se je do tovrstne pravne prakse kot jo predstavlja ZUJF oziroma množičnega poseganja v različne zakone z enim zakonom, negativno opredelila celotna pravniška stroka. Bolj smiselno je, da se večina omenjenih razlik odpravi z enim predlogom zakona kot je predlog zakona o partnerski zvezi. Partnerska zveza bi imela na vseh pravnih področjih enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza. Kar pomeni, da bi s tem istospolnim partnerjem vsakokrat, ko bi se spremenila področna zakonodaja, pripadle enake pravice kot zakoncema (zato ne bi bilo potrebno spreminjati zakona o partnerski zvezi). Vendar pa ta ureditev ne posega v zakon, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, in sicer v definicijo zakonske zveze ter področje posvojitev, pa tudi ne v predpise, ki urejajo postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Ko sem vložil predlog zakona o partnerski zvezi, sem med razlogi navedel tudi, da se Koaliciji za otroke gre, ki je bila pobudnica referenduma, in g. Primcu kot predstavniku te koalicije, ki je napovedal ustanovitev politične stranke, ne sme dopustiti iniciativa, saj so svojo kampanjo gradili na predsodkih, neresnicah, lažeh, strahu ipd., poleg tega pa so referendum izrabili tudi za mobilizacijo volilnega telesa. Poleg tega se mi je zdelo nespodobno, da bi koalicija, ki je omogočila, da še vedno prihaja do nedopustne diskriminacije istospolnih partnerjev, ponujala rešitve za odpravo diskriminacije.

Tokrat je kot kaže koalicija svoj pristop spremenila. Za dokončno pripravo svojega predloga zakona odpira javno razpravo in vabi h konstruktivnemu in spoštljivemu dialogu.

Ne glede na ideološke in politične razlike pričakujem, da se bo Koalicija za otroke gre na strpen in konstruktiven način vključila tudi v razpravo o predlogu zakona o partnerski zvezi. Nenazadnje oba predloga zakonov sledita referendumski volji, pri čemer velja opozoriti, da je predlog zakona o partnerski zvezi že vložen v zakonodajni postopek in da ga bo državni zbor obravnaval prej. Prepričan sem, da si ne moremo in ne smemo privoščiti še enega referenduma. Na zadnjem smo namreč izgubili vsi, tako nasprotniki predlagane novele ZZDR kot zagovorniki oziroma družba kot celota.