Družinski zakonik ne sme postati tržno politično blago

21 marca 2017
Družinski zakonik ne sme postati tržno politično blago

Na današnji seji Državnega zbora sem se pri razpravi glede Predloga družinskega zakonika uvodoma odzval na očitke opozicijskih poslancev, ki so ponovno odprli razpravo o t.i. teoriji spola. Poudarjam, da je pojem ‘teorija spola’, izmišljen. Izmislila si ga je skupina posameznikov, ki želi vnaprej nekoga diskvalificirati zgolj zato, ker sama nima pravih argumentov. Omenjeni pojem uporabljajo klerovske aktivistične skupine po vsem svetu.

Glede Predloga družinskega zakonika menim, da je bila že na obravnavi na matičnem delovnem telesu opravljena resna razprava. Različni zainteresirani posamezniki (tako s strani laične kot tudi strokovne javnosti) so izrazili svoja stališča, pomisleke in mnenja. Danes obravnavani zakon je pisan za vse državljanke in državljane Slovenije oziroma tiste, ki živijo v Republiki Sloveniji in spoštujejo naš pravni red. Menim, da visoko razvita družba – tako kulturno, kot družba brez predsodkov – pravzaprav Družinskega zakonika (razen v primeru sporov in zaščite posameznih članov družine) v resnici ne bi potrebovala. Pa ga, žal.

Med razpravo sem se oprl na izjavo Andreje Črnak Meglič ob obravnavi Predloga družinskega zakonika na matičnem delovnem telesu: “Družinski zakonik oziroma Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je veljal 40 let, je naredil velik premik, predvsem za tiste čase. Ukinili smo besedo ‘pankrt’.” Danes ne govorimo o ‘pankrtih’, to smo odpravili. Upam si trditi, da v današnjem času nihče več ne razmišljanja o tem pojmu. Se pa soočamo z nekimi drugimi težavami in problemi. Ukvarjamo se z vprašanjem definicije družine in s tem kako mora biti družina zasnovana. Menim, da mora biti družina definirana tako široko, da si lahko vsak posameznik zasnuje svoj način življenja znotraj nje. Svobodo človeka razumem kot svobodo krojenja življenja po lastni meri.

Danes obravnavani Družinski zakonik predstavlja velik kompromis. Zato sem v svoji razpravi poslanca mag. Mateja Tonina opomnil na njegove besede izpred nekaj let, ko smo leta 2011 sprejemali takraten Družinski zakonik. Poslanec Tonin je takrat dejal, da je Družinski zakonik načeloma dober. Po njegovem mnenju bi bilo iz takratnega predloga potrebno umakniti zgolj urejanje pravic istospolnih partnerjev, ki bi jih uredili v drugem zakonu (kar smo storili z Zakonom o partnerski zvezi) in predlog bi bil deležen njegove podpore. Zato poudarjam, da je današnji predlog zakonika kompromis. Iz njega smo izvzeli urejanje pravic istospolnih partnerjev.

Prepričan sem, da bo danes obravnavani Predlog družinskega zakonika prinesel ogromno dobrega. Ureja namreč številna vprašanja, do katerih verjetno ne bi prišlo, v kolikor bi že leta 2011 sprejeli Družinski zakonik. Želim si, da bomo dali možnost temu Družinskemu zakoniku, da bo našel svojo pot in tudi pokazal kje bi ga lahko še nadgradili in izboljšali. Družinski zakonik ne sme postati politično tržno blago, hkrati pa upam, da ga posamezni akterji ne bodo uporabili za politični boj v obliki referenduma.

Moj govor na seji Državnega zbora