janim-prva-dz-velika-dvorana

Ko je liberalno demokratska politika izgubila odločilen vpliv, je Slovenija
iz hitrega razvoja hitro zdrsnila v gospodarsko krizo in ideološke delitve.

Novela zakona o omejevanju porabe alkohola

Za prodajo alkohola na javnih prireditvah uvajamo dovoljenje.

Partnerska zveza

Ključni mejnik na poti do enakopravnosti

Z uporabo zakona o partnerski zvezi zagotavljamo večjo enakopravnost
istospolnih partnerjev z raznospolnimi partnerji.

Kazniva dejanja, storjena pri projektu TEŠ 6, ne smejo ostati neopažena

Končno poročilo glede projekta TEŠ 6 ugotavlja, da so vse vlade od leta 2004 do leta 2012 ravnale neodgovorno ali vsaj malomarno ter podrejeno TEŠ-u, največjo politično odgovornost pa ima vlada iz obdobja 2008-2011, torej vlada Socialnih demokratov pod vodstvom Boruta Pahorja, še zlasti takratna ministra: minister za finance Franc Križanič in minister za gospodarstvo Matej Lahovnik...

Politična odgovornost na področju prodaje in nakupa žilnih opornic ni bila ugotovljena

Državni zbor je obravnaval končno poročilo preiskovalne komisije, ki se je ukvarjala s področjem prodaje in nakupa žilnih opornic. V poročilu se nahaja več neutemeljenih ugotovitev oziroma ugotovitev za katere ni dovolj dokazov ali indicev, nestrokovne in nerazumljive ugotovitve, subjektivne presoje predsednice glede odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij oziroma ministrov, nekorektni povzetki posameznih pričanj ...